Občianske právo

  • Vypracovanie a kontrola zmlúv
  • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
  • Spisovanie žalôb a iných podaní
  • Vymáhania pohľadávok
  • Právne poradenstvo ohľadne postúpenia, predaja, odkúpenia pohľadávky