Právo nehnuteľnosti

  • Vypracovanie kúpnej zmluvy
  • Vypracovanie darovacej zmluvy
  • Vypracovanie zámennej zmluvy
  • Vypracovanie nájomnej zmluvy
  • Vypracovanie podnájomnej zmluvy
  • Vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • Úprava práv k nehnuteľnostiam (zriadenie vecných bremien, záložného práva, a iných vecných práv)
  • Zastupovanie v súdnych sporoch a pred ostatnými štátnymi orgánmi

Výhody autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností:

  • Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad
  • Ušetrené poplatky u notára za overenie podpisov na zmluve