Rodinné právo

  • Príprava návrhov a iných podaní
  • Zastupovanie v rozvodových konaniach
  • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Zastupovanie v konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti)
  • Zabezpečovanie a spisovanie rodičovských dohôd