O nás

Poskytujeme komplexné právne služby a právne poradenstvo  v rámci všetkých odvetví slovenského právneho poriadku.

Našou snahou je budovať so svojimi klientami dlhotrvajúce vzťahy založené na dôvere a individuálnom prístupe. Za samozrejmosť považujeme spoľahlivosť poskytnutých právnych služieb, flexibilitu a individuálny prístup.

Najdôležitejším ohodnotením našej práce je spokojný  klient a opätovný dopyt o naše právne služby. Chceme byť osvedčeným partnerom a urobíme všetko pre to, aby ste dosiahli úspech.

Pri poskytovaní komplexného právneho poradenstva využívame služby spolupracujúcich advokátskych kancelárií, ako aj ďalších odborníkov:  notárov, exekútorov, daňových poradcov, znalcov, mediátorov a tlmočníkov.

V rámci poskytovania právnych služieb intenzívne spolupracujeme s partnerskými advokátskymi kanceláriami v Čiernej hore a v Srbsku. Práve spojenie s partnermi,  ktorí vo svojich krajinách disponujú dokonalou znalosťou miestneho prostredia, nám umožňuje poskytovať kvalitné a efektívne cezhraničné právne služby.