Právne služby pre zahraničných klientov

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné služby pre fyzické aj právnické osoby začínajúce s podnikaním na Slovensku.

Ponúkame:

  • Komplexný právny servis pre založenie a registráciu firmy na Slovensku
  • Povolenie na pobyt pre cudzincov z krajín mimo EÚ na Slovensku
  • Komplexný servis pre získanie štátneho občianstva pre cudzincov na území SR
  • Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh
  • Právne služby a právne poradenstvo počas podnikania zahraničnej osoby na slovenskom trhu ako aj pri jeho ukončení
  • Zamestnávanie cudzincov na Slovensku – úzka spolupráca s personálnou agentúrou MM Job, s. r. o. mm-job.com